Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PIT
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Deklaracje PIT

Opis Pobierz
Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu lub dzierżawy, oraz jeśli uzyskiwali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy;
2) z emerytur i rent zagranicznych;
3) z działalności wykonywanej osobiście (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek,

Na formularzu tym podatnik rozliczy się zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-36L. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz właściwy dla podatników uzyskujących dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-36L. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-37. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz właściwy dla podatników, którzy uzyskiwali dochody z tytułu:

1) wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;
2) emerytur i rent krajowych, również rent strukturalnych i socjalnych;
3) dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
4) zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);
5) stypendiów;
6) umów zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;
7) praw autorskich i innych praw majątkowych;
8) należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych.

Podstawowym warunkiem wyboru tego formularza jest, aby podatnik nie uzyskiwał dochodów z działalności gospodarczej (czy działów specjalnych produkcji rolnej), oraz

1) nie musi doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem
2) uzyskiwał dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek).

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-37. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-37

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-2C

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-3

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Kategoria: Deklaracje PIT


strony : [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]


Polecamy Oferty pracy