Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PIT
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Deklaracje PIT

Opis Pobierz
Deklaracja PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-8S

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-12

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-14

Informacja o:
1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-38. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku

Formularz właściwy dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe, tj. podatników uzyskujących przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:

1) papierów wartościowych;
2) pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
3) pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;
4) udziałów w spółkach mających osobowość prawną

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-38. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-38

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-39

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-39:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-39

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-40

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-11

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/B

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/D

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/D:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/D

Kategoria: Deklaracje PIT


strony : [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]


Polecamy Oferty pracy