Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITDeklaracja PIT-2A
 

Deklaracja PIT-2A

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Druk PIT-2A

 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z działów specjalnych produkcji rolnej, z najmu lub dzierżawy, oraz jeśli uzyskiwali inne dochody bez pośrednictwa płatników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy;
2) z emerytur i rent zagranicznych;
3) z działalności wykonywanej osobiście (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek,

Na formularzu tym podatnik rozliczy się zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT-36. Zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36

Deklaracja PIT-2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracja PIT-2K
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Deklaracja PIT-3
Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracja PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT-8AR
Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Deklaracja PIT-8C
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Deklaracja PIT-8S
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium.

Deklaracja PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Deklaracja PIT-14
Informacja o:
1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Polecamy Oferty pracy