Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PIT
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Deklaracje PIT

Opis Pobierz
Deklaracja PIT/M

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/O

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/O:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/Z

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT/ZG

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-19A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2009 roku.

Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-28/A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-28.

Kategoria: Deklaracje PIT
Deklaracja PIT-28/B

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-28.

Kategoria: Deklaracje PIT


strony : [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]


Polecamy Oferty pracy