Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITDeklaracja PIT-39
 

Deklaracja PIT-39

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Druk PIT-39

 
 

Dodatkowe pliki związane z formularzem Deklaracja PIT-39:

Broszura informacyjna do zeznania PIT-39
 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
Deklaracja PIT-2K
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Deklaracja PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Deklaracja PIT-14
Informacja o:
1) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
2) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

Deklaracja PIT-40
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Deklaracja PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT/B
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L.

Deklaracja PIT/D
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/D:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/D

Deklaracja PIT/M
Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36.

Deklaracja PIT/O
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/O:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O

Polecamy Oferty pracy