Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITDeklaracja PIT/B
 

Deklaracja PIT/B

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L.

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Druk PIT/B

 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
Deklaracja PIT-2K
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Deklaracja PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Deklaracja PIT/D
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/D:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/D

Deklaracja PIT/M
Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36.

Deklaracja PIT/O
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem Deklaracja PIT/O:

Broszura informacyjna do załącznika PIT/O

Deklaracja PIT-R
Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Deklaracja PIT/ZG
Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Deklaracja PIT-19A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Deklaracja PIT-28
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2009 roku.

Formularz właściwy dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej, pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Deklaracja PIT-28/B
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Informacja stanowi załącznik do formularza PIT-28.

Polecamy Oferty pracy