Strona głównaDrukiFormularze ZUSDeklaracje ubezpieczenioweZUS DRA
 

ZUS DRA

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Deklaracja rozliczeniowa

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Druk ZUS DRA

Interaktywna deklaracja ZUS DRA

 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
ZUS IWA
Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS RCA
Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RMUA
Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

ZUS RSA
Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS RZA
Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS ZAA
Adresy prowadzenia działalności gospodarczej

ZUS ZBA
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZCNA
Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZFA
Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZIPA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

Polecamy Oferty pracy