Strona głównaDrukiFormularze ZUSDeklaracje ubezpieczenioweZUS RZA
 

ZUS RZA

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Interaktywna deklaracja ZUS RZA

Druk ZUS RZA

 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
ZUS ZAA
Adresy prowadzenia działalności gospodarczej

ZUS ZBA
Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZCNA
Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZFA
Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZIPA
Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

ZUS ZIUA
Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZPA
Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZSWA
Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

ZUS ZUA
Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZWPA
Wyrejestrowanie płatnika składek

Polecamy Oferty pracy