Strona głównaDrukiInneBudowa, przebudowa, rozbiórkaOświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
 

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
Umowa o wykonanie prac budowlanych
Wzór umowy o wykonanie prac budowlanych w mieszkaniu

Zawiadomienie PIP o robotach budowlanych
Obowiązkowe zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych kierowane przez inwestora do właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Polecamy Oferty pracy