Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITRozliczenia roczne PIT 2012PIT-40
 

PIT-40

POBIERZ PLIK

Opis dokumentu:
Formularz PIT-40 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012.

Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania):

PIT-40

 
 

Dodatkowe pliki związane z formularzem PIT-40:

Formularz interaktywny PIT-40
 
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 


Inne formularze z kategorii:

Opis Pobierz
PIT-36L
Formularz zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012. Przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36L:

Formularz interaktywny PIT-36L

Broszura informacyjna do druku PIT-36L

PIT-2
Formularz PIT-2 oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-28
Zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2012

PIT-4R
Deklaracja roczna PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2012

PIT-37
Zeznanie PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-37 :

Broszura informacyjna do druku PIT-37

Formularz interaktywny PIT-37

PIT-11
Informacja PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2012

PIT-28/A
Informacja PIT-28/A o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w roku podatkowym 2012

PIT-12
Oświadczenie PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012

PIT-36
Zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36:

Broszura informacyjna do druku PIT-36

Formularz interaktywny PIT-36

PIT/O
Informacja PIT/O o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym 2012. Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

Polecamy Oferty pracy