Strona głównaDrukiFormularze podatkoweDeklaracje PITRozliczenia roczne PIT 2012
 

Znajdź druk:
 
Słowa kluczowe:
 

Druki z kategorii: Rozliczenia roczne PIT 2012

Opis Pobierz
PIT-28

Zeznanie PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2012

PIT-4R

Deklaracja roczna PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2012

PIT-37

Zeznanie PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-37 :

Broszura informacyjna do druku PIT-37

Formularz interaktywny PIT-37

PIT-11

Informacja PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2012

PIT-28/A

Informacja PIT-28/A o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze w roku podatkowym 2012

PIT-12

Oświadczenie PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2012

PIT-36

Zeznanie PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2012. Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dodatkowe pliki związane z dokumentem PIT-36:

Broszura informacyjna do druku PIT-36

Formularz interaktywny PIT-36

PIT/O

Informacja PIT/O o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym 2012. Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

PIT-8AR

Deklaracja roczna PIT-8AR o zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2012.

PIT-16A

Deklaracja PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2012.strony : [ 1 ] . [ 2 ]


Polecamy Oferty pracy